• Máy cán màng đùn
 • Máy ép đùn
 • Máy ép màng
 • Máy cán nhựa
Khách hàng từng nói
 • JIANGSU LAIYI PACKING MACHINERY CO.,LTD.

  Tính chuyên nghiệp và lòng tốt được chia sẻ với tôi thật tuyệt vời. Không thể nói đủ những điều tích cực về họ.

  Louis
  JIANGSU LAIYI PACKING MACHINERY CO.,LTD.

  Thứ tự mẫu nhận được và vượt qua các thử nghiệm, cảm ơn bạn tất cả những nỗ lực. Bạn là một đáng tin cậy đối tác! chúng tôi sẽ contiune làm việc với bạn trong tương lai.

  George